"Pomoz mi, abych to dokázal sám" 

Od února 2019 se Montessori tréninkové dílny pro rodiče s dětmi ve věku 0-3 roky přesunuly do Rodinného centra Pampeliška v BřezniciNa dílny je možné docházet pouze po absolvování vstupního semináře, na kterém se seznámíte s Montessori principy a pomůckami a se zásadami respektujícího přístupu.

Momentálně je konání dílen ze zdravotních důvodu pozastaveno

Vstupní seminář je zdarma. Vstupné na Montessori dílnu je 100,- Kč/2 hod. 

Seminář i dílny vede Evženie Krise, DiS., absolventka diplomového kurzu pro věk 0-3 roky, lektorka Montessori dílen a maminka dvou kluků.

Pro účast na vstupním semináři nebo Montessori dílně nás kontaktujte na tel: 732 483 127 nebo E-mailem

Děti mají přirozenou potřebu dokázat to samé, co my dospělí, být součástí společenství a být užiteční. Pojďme jim k tomu společně pomoci ;-).

Montessori přístup vychází z učení italské lékařky Marie Montessori, která na základě mnohaletého studování a pozorování chování dětí specifikovala tzv. Připravené prostředí, tj. prostředí, ve kterém je dítěti umožněno samostatně se rozvíjet podle svých momentálních potřeb a s minimálním zásahem dospělých.

Stěžejní pro vývoj člověka je dle Marie Montessori období 0-6 let (včetně prenatálního období), kdy se utváří osobnost a pokládá se "základ domu".

Pro rozvoj u dětí jsou zásadní tzv. senzitivní období (v moderní medicíně "Okna příležitosti"). To jsou období, kdy se děti učí určitou činnost zcela bez námahy a vynaložení úsilí. Díky "připravenému prostředí" umožňujeme dětem, aby rozvíjely právě tu schopnost, na kterou jsou v dané době připraveny, pro kterou mají právě otevřené senzitivní období.

Každé dítě se rodí s obrovským potenciálem vše okolo sebe vstřebávat. Jeho vnitřní učitel ho nutí k určitým činnostem v určený čas, a pokud dětem připravíme láskyplné a podnětné prostředí, ve kterém se budou moci rozvíjet podle svých potřeb, stanou se z nich šťastné, zodpovědné a milující bytosti a podaří se nám také eliminovat nežádoucí chování jako je např. vzdor, vztek, nepořádnost, chamtivost nebo hádavost.

Praxe již přes 100 let ukazuje, že Montessori přístup lze úspěšně aplikovat bez rozdílu kultury či společenského postavení.

Polička.jpg

Pokud váháte nebo byste se chtěli dozvědět více ať už na téma Montessori nebo respektující přístup (nejen) k dětem, kontaktujte nás na tel: 732 483 127 nebo E-mailem.